Spirituele vereniging

Doelstelling    Agenda    Locatie en aanvangstijden    Prijzen    Contact    Links

Prijzen

Meditatie-/Werkavond    : €7,00 incl. koffie/thee  

Avond met gast               : donateurs €6,00; niet-donateurs €8,50

Donateurs                        
: contributie €30,00 per jaar

Wegens  administratieve redenen verdient het de voorkeur dat de donateurs hun jaarlijkse contributie niet contant voldoen, maar storten op
IBAN rekeningnummer NL49RABO0306021757 t.n.v. Spirituele Stichting 'De Horizon'. In alle andere gevallen wordt contante betaling geprefereerd.